ยินดีต้อนรับสู่การบริการตรวจวัดสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า(3-500 kV) แบบไม่ดับไฟทำงาน

PD Solutions Co. Ltd   มีทีมวิศวกรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีประสบการณ์ ให้บริการตรวจวัดสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงได้ทั้ง แบบไม่ดับไฟทำงานและแบบดับไฟทำงานที่ระบบแรงดัน High voltage / Medium voltage / Low voltage (3 -500 kV)

วิสัยทัศน์และนโยบาย
เรามุ่งมั่นให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ใส่ใจความถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

แนะนำข่าวสาร
  - เรามีบริการตรวจวัดสายเคเบิลแรงสูงด้วยเทคโนโลยีใหม่ Off-Line Partial Discharge (PD) with Damped Alternating Current (DAC) Voltage Test สำหรับระบบ 3-33 kV
  - บริการ Monitoring ระบบไฟฟ้า ผ่าน Application บนมือถือ