บริการตรวจวัดสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง แบบไม่ดับไฟทำงาน (3-500 kV)


อุปกรณ์ที่ให้บริการ
รายละเอียดการทดสอบ
1. หม้อแปลงไฟฟ้า On-Line PD Test and Dissolved Gas Analysis
2. สายเคเบิลไฟฟ้า On-Line PD Test and Off-Line PD Test
3. มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า On-Line PD Test and Off-Line PD Test
4. สวิตช์เกียร์แรงสูง On-Line PD Test and Off-Line PD Test
5. ติดตั้งระบบ Monitoring อุปกรณ์แรงสูง มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านมือถือ