อุปกรณ์ป้องกัน Surge แรงต่ำ ยี่ห้อ LEPS เหมาะสำหรับใช้ป้องกันแรงดันเกินที่เกิดจากฟ้าผ่า,การ Switching ที่อาจทำความเสียหายแก่ อุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น ตู้แผงควบคุมวงจรแรงต่ำ,ตู้ควบคุมเสาโทรศัพท์,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ เป็นต้น โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐานชั้นนำของโลกเช่น IEC ,IEEE ,ULBS standard1. Power line Protection

2. Signal and data line Protection

3. Coaxial line Protection

4. Solar PV Protection