บริษัท แพลน มาร์เก็ต โกลด์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือน เมษายน ปี 2550 โดยได้เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงต่างๆจากต่างประเทศและในประเทศ ได้แก่ MV&HV Surge Arrester, Connertor, Hotline tools, Polymer Insulator, Substation Disconnecting Switch, เครื่องตรวจวัด Partial discharge, Auxiallary Relay, Cable Puller and Tensioner & accessories เป็นต้น
       และในปัจจุบัน บริษัท แพลน มาร์เก็ต โกลด์ จำกัด ได้เพิ่มการให้บริการ เข้าตรวจวัด Partial Discharge แบบไม่ต้องดับไฟด้วยเครื่องมือวัดที่ทันสมัยพร้อมด้วยการวิเคราะห์โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า MV&HV ต่างๆ ได้แก่
       - Power Cable
       - AIS & SIS Switchgear
       - Motor & Generator
       - Transformer

Our Work